Voca Me
   
       


 

LET OP: Voca Me is op zoek naar nieuwe leden in alle stemgroepen

Franse passie door Voca Me
DEVENTER - Het Overijssels Vrouwenkamerkoor Voca Me, onder leiding van Yt Nicolai, brengt zondagmiddag 21 maart een bijzonder concert ten gehore.
Onder de titel: “Priez pour nous” worden een aantal smeekbeden gezongen, die helemaal thuis horen in deze passietijd. Op het programma staan werken van Franse componisten: “Litanies à la Vierge Noire” van Francis Poulenc, “Cantate no. 1” van Marcel Landowski en het alom bekende “Requiem” van Gabriel Fauré in een zetting voor vrouwenkoor. Aan het concert wordt medewerking verleend door organist Hans Stege, Marit Entrop op percussie, de alt Astrid Krause en sopraan Herma Holtrigter. Het concert begint op 21 maart om 15.30 uur in het Penninckshuis, Brink 89, te Deventer. Kaarten à € 12,50 zijn in de voorverkoop te bestellen via www.vocame.nl of telefoonnumer: 0575-562040. Aan de kassa kosten de kaarten € 15,00. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Voca Me is een koor met leden uit heel Overijssel en zelfs enkele daar buiten. Ieder die meer over het koor wil weten, of fragmenten van eerder gezongen concerten wil beluisteren kan dat doen op de website: www.vocame.nl

Voca Me zingt op straat
DEVENTER 6 december 2009 - Het Overijssels vrouwenkoor Voca Me zingt op 19 december vanaf 14.00 uur traditionele meerstemmige Christmas Carols in de straten van Zutphen. Dit na een kort optreden in het Etty Hillesum Centrum in Deventer tijdens het jaarlijkse Dickens Festival. Voca Me is een klein, ambitieus ensemble onder leiding van dirigent Yt Nicolai. Met het zingen op straat wil het koor meer bekendheid krijgen en vooral ook nieuwe leden werven. Het gaat om zangeressen met een geschoolde stem en koorervaring, die tevens redelijk goed van blad kunnen zingen. Het koor legt zich toe op koorwerken uit de late negentiende en de twintigste eeuw die speciaal voor vrouwenstemmen zijn geschreven. In hun concert “De lage landen” waren dat stukken van Nederlandse en Vlaamse componisten. Werken van Engelse componisten waren te horen in het concert “Winter in spring”, afgelopen mei. Momenteel repeteert het koor voor een Frans programma met composities van Faure, Poulenc en Landowski, dat op 21 maart 2010 uitgevoerd zal worden. Wie interesse heeft in het koor kan naderen informatie vinden op www.vocame.nl of contact opnemen met het bestuur: bestuur@vocame.nl De repetities vinden plaats op maandagavond één keer per veertien dagen van 20-22:30 uur, in het kerkgebouw Het Open Hof, Karel de Grotelaan 361 in Deventer.

De Kunstkamer in Sint- en kerstsfeer
ZUTPHEN - De laatste editie dit jaar van het Zutphense cultuurcafé 'De Kunstkamer' staat vrijdag 4 december met gedichten en liederen in het teken van Sinterklaas en Kerstmis. Zo treedt het Overijssels Vrouwenkamerkoor 'Voca me' op. Zij zingen dus die kerstnummers. Daarnaast vaardigt de plaatselijke poëzieclub 'Kopwit' de dichters Tim Pardijs, Pieter Bas Kempe, Angela Alink en Ans Wiersma af. Overigens wordt een bezoek van Sint Nicolaas zelf absoluut niet uitgesloten geacht. Hoe dan ook start het programma om 20.45 uur. Drie kwartier eerder gaat de deur echter al open. De entree is vrij. De Kunstkamer is gevestigd aan de Laarstraat 48
(bron de Weekkfant.nl - Zutphense koerier - 2 december 2009)
: